- - - - - -
A+ R A-

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

w roku szkolnym 2018/2019

 

Lp.

TERMIN

TEMATYKA

ODPOWIEDZIALNI

1

31.08.2018

godz. 10:30

Organizacja roku szkolnego 2018/2019, główne kierunki pracy dydaktycznej i wychowawczej, przydział czynności dla nauczycieli.

Zarząd CEM Sp. z o.o.,

Dyrekcja Kolegium Europejskiego

2

13.09.2018

godz. 14:30

Zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego oraz planów pracy komisji przedmiotowych

Dyrekcja Kolegium Europejskiego

3

12.10.2018

godz. 14:00

Uroczyste spotkanie Rady Pedagogicznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Zarząd CEM Sp. z o.o.

Samorząd Uczniowski

4

31.10.2018

godz. 15:00

Konferencja zespołu nauczycieli uczących w klasie IB 2 - rejestracja uczniów do matury oraz zatwierdzenie kalendarza IB dla klasy II LO

Dyrekcja Kolegium Europejskiego

Koordynator IB DP

5

03.01.2019

godz.14:30

godz. 15:30

godz. 16:00

Konferencja klasyfikacyjna – klasyfikacja śródroczna klas:

-        Szkoły podstawowej

-        Gimnazjum

-        Liceum

Dyrekcja Szkoły,

Wychowawcy klas

6

10.01.2019

godz. 15:00

Podsumowanie pracy szkoły w I semestrze roku szkolnego 2018/2019

Dyrekcja Szkoły, przewodniczący komisji przedmiotowych

7

21.03.2019

godz. 16:00

Konferencja szkoleniowa – zmiany w prawie oświatowym

Dyrekcja szkoły

8

17.04.2019

godz.16:00

Konferencja klasyfikacyjna – klasyfikacja końcowa klasy III LO. Szkolenie dla nauczycieli przed maturą.

Dyrekcja Szkoły, wychowawca klasy III LO,

Koordynator IB DP

9

13.06.2019

godz. 14:30

godz. 15:30

godz. 16:00

Konferencja klasyfikacyjna końcoworoczna klas:

-        Szkoły podstawowej

-        Gimnazjum

-        Liceum

Dyrekcja Szkoły,

Wychowawcy klas

10

21.06.2019

godz. 10:30

Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Zarząd CEM Sp. z o.o., Dyrekcja Kolegium Europejskiego, przewodniczący komisji przedmiotowych